InfoisInfo South Africa

LAMPRECHT & CO / KIE ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS
Accounting Services in Swellendam

www.swellendamaccountants.com
Show number
Remember you found this company at Infoisinfo 028-5143914 / 082377195?

Address

8 Swellengrebel Street. Swellendam. Western Cape. 6740
Show map


Are you the owner or manager of this company?What you should know about LAMPRECHT & CO / KIE ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS

Financial Management in Swellendam, Business Consulting in Swellendam, Financial Services in Swellendam, Finance in Swellendam

LAMPRECHT & CO / KIE practise as accountants and bookkeepers services as well as income tax consultants in SWELLENDAM, UIF etc as well as general accounting and bookkeeping services on a daily, PAYE, returns for VAT, submitting returns to SARS, full accounting up to financial statements, WESTERN CAPE since 1992.The firm specialize in business and personal income tax, SOUTHERN CAPE, GARDEN ROUTE, OVERBERG, monthly or yearly basis. Ons verrig ook gewone sekretariele dienste soos betaling van krediteure, voorraad kontrole ens.Verder verrig ons ook dienste soos die stigting van Beslote Korporasies, debiteure, verbande en finansiering. Die firma spesialiseer in besigheid en persoonlike inkomste belasting, IRP 5 ens asook normale rekenkundige en boekhou dienste op n daaglikse, WVF, LBS, indien van opgawes vir BTW, indiening van opgawes by SAID, opstel van finale finansiele state, maandelikse of jaarlikse basis. We also draw up wiils for free, and can assist you with the administration of deceased estates at a fraction of the prescribed fee.We are also affiliated to a registered financial investment company to assist you to invest in the most profitable types of investments and insurance policies with the best legal tax savings to your advantage.LAMPRECHT & CO /KIE praktiseer sedert 1992 as rekenmeesters en boekhouers dienste asook belasting konsultante in SWELLENDAM, OVERBERG, TUINROETE, SUIDKAAP,WESTELIKE PROVINSIE. We also do normal secretarial work such as paying of creditors, bonds, stock control etc.Furthermore we can assist you with the founding of Close Corporations, debtors, homeloans and financing. Ons stel ook testamente gratis op, en kan u bystaan met die bereddering van bestorwe boedels teen n fraksie van die voorgeskrewe fooi.Ons is ook geaffilieer by n geregistreerde finansiele beleggingsfirma om u behulpsaam te wees om die bes moontlike beleggings en versekering opsies uit te voer met die voordeligste belasting besparings tot u voordeel.
Read more...

Social networks

We don't have any social media account of this company

Photos and videos

Additional information

  Opening times Opening Closing
   Mondays to fridays 8:00 AM 4:30 PM
   Saturday Closed
   Sunday Closed

Payment methods we use:

  • Cash
  • Bank check

Reviews of LAMPRECHT & CO / KIE ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS (0)

Do you own a business?
We help you grow it

Get more clients, visibility and branding.
Let us help you achieve your targets and improve your business.

Add your company